Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Dm]Cứ việc gọi tụi tao là rapper thị trường vì tao *** quan tâm tụi mày từ đâu Đan Trường còn phả
Chau Lai, 23 tháng 12, 2018 Dm 360