Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Cmaj7]Buông đôi tay anh ra em có nắm lấy được nhiều tốt hơn không? [Bm7]Sao vội [Em7]quay lưng thế
Vương Thiện, 17 tháng 09, 2018 Am7 Bm7 Cmaj7 Dsus4 Em7 G Gmaj7 2,848
[Dm]Cứ việc gọi tụi tao là rapper thị trường vì tao *** quan tâm tụi mày từ đâu Đan Trường còn phả
Chau Lai, 23 tháng 12, 2018 Dm 601
[F]Đã có nhiều lúc anh tự hỏi nếu như người đó là anh? [Dm]Anh sẽ là người chở che cho em mỗi khi đ
Phạm Thị Thu, 12 tháng 02, 2020 Am Dm Em F 353