Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Anh vừa trao [Dm]tôi Những dòng tin [Am7]vội Những dòng đau [Gm7]nhói lòng [Am7]tôi “Ta dừng đâ
Vương Thiện, 26 tháng 10, 2019 Am7 Dm G Gm7 730