Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Badanku ku[Dm]rus bukannya kurang ma[Dm]kan Mataku me[Dm]rah bukannya kurang ti[Dm]dur Se[Dm]dih h
Duy Võ, 9 tháng 09, 2018 A7 Bb C Dm Gm 1,544