Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Dương Kim Ánh

Đóng góp thông tin
1. Rồi chiều [Dm] nay lá khô rơi [A7] đầy có người nhìn buồn [Dm] lây Gom nhớ [Gm] thương sưởi tình
Bùi Trung Kỷ Nguyên, 28 tháng 12, 2013 A7 C Dm F Gm 34,084
Trọn tình [Am]này gửi về [G]anh Bằng con [C]tim mang tình em thiết [Em]tha Cuộc đời [Dm]em ngập
Vương Thiện, 7 tháng 09, 2018 Am C Dm Em F G 1,065