Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Trường An

Đóng góp thông tin
[G]Lang thang, lang thang cơn [Gmaj7]gió [G]Bay lang thang đi đâu [G7]đó? Chiều nhạt màu nắng [C
Vương Thiện, 1 tháng 09, 2018 Am C Cmaj7 D G G7 Gmaj7 1,986