Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Em]Dừng lại một chút [C]thôi, người ngủ [D]say anh đang tìm[G] kiếm Chẳng[Em] còn điều gì khó [C]
cháp cháp, 5 tháng 08, 2018 C D Em G 209k
Ngày đầu [G]tiên, khi quen em, đã làm [D/F#]anh biết nhớ [Em]Phút giây ta gặp nhau cứ khiến [Bm]anh
Duy Võ, 15 tháng 08, 2019 Am Bm C D D/f# Em G 253