Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Bích Việt

Đóng góp thông tin
[Am]Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở [Em]đôi bờ. Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương [Am]mờ. Kì
recar88, 21 tháng 02, 2016 Am C Dm Em 8,296