Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin nghệ sĩ

Tone chuẩn kẹp capo ngăn 2 Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây hay
Trần Vĩnh Quang, 7 tháng 08, 2013 Am C C7 Dm Em F Fm G G7 74,308
Cuộc đời rất ngắn Bạn ơi hãy cùng tôi Mỉm cười với những dối gian hay tỵ hiềm Cuộc đờ
hodachai, 21 tháng 08, 2016 Am C Em F Fm G 547