Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin nghệ sĩ

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua [
Trần Vĩnh Quang, 21 tháng 05, 2017 Am C C7 Dm Em F F/ f# F/F# Fm G G/b G7 84,741
Cuộc đời rất ngắn Bạn ơi hãy cùng tôi Mỉm cười với những dối gian hay tỵ hiềm Cuộc đờ
hodachai, 21 tháng 08, 2016 Am C Em F Fm G 637