Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Paradox Band

Đóng góp thông tin
[Em] Anh từng là thế [D] giới Là [C] cả khoảng trời trong [G] em Nhưng [Am] đến bây giờ [G] lúc
Vương Thiện, 14 tháng 07, 2018 A Am Am7 B B7 Bm Bm7 Bsus4 C C# C#dim Cmaj7 D E Em Em7 F#7 F#m F#m7b5 G Gmaj7 4,904