Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

En [E]voyant partir ton train. Je n'éprouve aucun chagrin Mensonge Numéro 1 Je [B]n'ai pas suivi d
Duy Võ, 2 tháng 07, 2018 B E 333
On les [Am]voit toujours en[E7]semble nicolas et Marjo[Am]laine On dit [Dm]même qu'ils se res[Am]se
Duy Võ, 30 tháng 11, 2019 A7 Am Dm E7 226