Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

(Hoặc capo ngăn 5 vòng C - Am - F - G) [F]Closed off from love I didn’t need the pain [Dm]Once or tw
Vũ Tiến Dũng, 13 tháng 09, 2014 Bb C Dm F 7,812
[G]Snow is falling all around us my baby's coming home for Christmas I've been [G]up all night insi
Nguyễn Thị Dung, 9 tháng 11, 2021 C D Em F G 520
[C]Looks like we made it there [Dm]goes another Christmas Day We been [Fm]too busy hostin’ Champa
Chau Lai, 11 tháng 11, 2022 Am C C7 D7 Dm F Fm 431
Verse1: I'll sing it [Em]one last time for [D]you Then we [Em]really have to [D]go You've been th
Quốc Thắng, 15 tháng 12, 2022 C D Em G 396
[Am]I [G]see [D]you [Am]I [G]see [D]you [Am]Walking through a [G]dream, [F]I see you My [Am]l
Ngọc Trần, 21 tháng 11, 2022 A Am B7 Bm Bm7 D D# Dm E Em F F# F#7 F#m G G#m Gm 298