Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Intro: (C) (D) x4 Oh yeah, [G]I 'll tell you [D]some thing, I [Em]think you [Bm]unders tand, Th
Trần Vĩnh Quang, 7 tháng 08, 2013 Am Bm C D Dm7 Em G 7,376
[D]I once had a girl, or should I say [C]she once had [D]me. She showed me her room, isn't it good?
Đỗ Billy, 19 tháng 04, 2014 A A7 C D Dm Dm7 Em G 5,372
Intro : Em, Dm7, G,C. [C] Love is real [Em],[B7] real is Love [Em] [C7] Love is feeling [F], [G] Fe
percussion81, 24 tháng 04, 2015 B7 C C7 Dm7 Eb Em F G G7 3,126
I [A]think I'm [Asus4]gonna be [A]sad, I [Asus4]think it's [A]today, yeah The girl that's [Asus4]dr
imformaldehyde, 11 tháng 07, 2017 A Asus4 Bm D D7 E F#m G 873
[C]Turn off your mind relax and float down stream It is not [C]dying. It is not dying [C]Lay down
Chau Lai, 26 tháng 04, 2020 C 62
So this is [G]Christmas And what have you [Am]done Another year [D7]over And a new one just be- [
KeySoulTime, 26 tháng 04, 2020 Am C D D7 Dm F G 32