Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

APJ: [C]Em ơi ở lại đây, mình trò chuyện thêm 1 chút nữa [G]Bao nhiêu năm tháng cô đơn, mình cùng
Timothy Green, 5 tháng 06, 2018 Am C F G 1,079