Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Groove Coverage

Đóng góp thông tin
[G]She hangs out [E]every day [C]near by the [D]beach [G]Havin’ a [E]Heineken [C]fallin’ [D]asleep
Trần Vĩnh Quang, 8 tháng 08, 2013 C D E G đ 11,030
[Em]Seven years and fifty [D]days The [Em]time is passing [D]by [Em]Nothing in this world could [D]
oanhbgf, 6 tháng 08, 2013 Bm C D Em F#m G 6,510
[Em]Seven years and fifty [D]days The [Em]time is passing [D]by [Em]Nothing in this world could
doantuoi, 9 tháng 08, 2013 Bm C D Em F#m G 4,300
Re-[Am] membering [F] me, dis-[C] cover and [G] see All [Am] over the [F] world, she's [C] known as
Phan Ngọc Bảo Anh, 12 tháng 08, 2019 Am C F G 234