Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Cody Johnson

Đóng góp thông tin
All the [C]boats I've missed All the hell I've caused All the [F]lips I've kissed All the love I've
Duy Võ, 16 tháng 09, 2023 Am C Dm F G 45