Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Wei Daxun (魏大勳)

Đóng góp thông tin
我的未来不是梦. [D]你是不是像[A]我在太陽下[Bm]低頭 [G]流著汗水默[D]默辛苦的[A]工作 [D]你是不是像[A]我就算受了冷[Bm]漠 [G]也不放棄自[A]己想要的[D]
mrnguyendinhtai, 14 tháng 08, 2023 A Bm D E Em F#m G 457