Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[D]Last Christmas I gave you my heart But the [Bm]very next day- you gave it away. [Em]This year t
phanrjn123, 9 tháng 08, 2013 A Am Bm D Em G 138k
[Em]I still hear your [G]voice when you [D]sleep next to [C]me [Em]I still feel your [G]touch in my
jinx0014, 29 tháng 01, 2015 C D Em G 51,744
Ver 1: You [A]better watch out, you [D]better not cry, You [A]better not frown I'm tel [D]ling you
Nguyễn Minh Thiên, 4 tháng 12, 2013 A A7 B7 D E E7 28,615
Ver 1: Oh, the [D]weather out[A7]side is [D]frightful, But the [D]fire is [Fdim]so de[A7]lightful, A
Nguyễn Minh Thiên, 4 tháng 12, 2013 A A7 B7 D E7 Em Fdim 9,675