Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Bm]Hồi từng nhịp hồi tim anh [D]bối rối Đã lạc [A]trôi bởi ánh mắt với cả [D]bờ môi [Bm]Từng n
Duy Võ, 12 tháng 04, 2018 A Bm D F#7 G 1,380