Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[D]..Tay đều [Em7]tay em [A]khuấy nhẹ [D]ly, cà phê không [B7]đường Như đã [Em7]quen vị [A]đắng tì
Vương Thiện, 31 tháng 03, 2018 A B7 Bm D Em7 8,822
[F#m]Mới sáng ngày ra ta đến trường làm gì? Mới sáng ngày ra ta đến trường làm chi? Mới sáng ng
Duy Võ, 29 tháng 11, 2018 A C#m D E F#m 1,024