Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Brad Paisley

Đóng góp thông tin
[F], [G], [C] [F], [G], [C] When you [F]find yourself In some [C]far off place And it [F]cause
Đinh Quang Trung, 18 tháng 07, 2018 Am C F G 2,376
Well, [D]I'll never forget the first time that I [G]heard That [D]pretty mouth say that dirty [G]wo
Duy Võ, 16 tháng 09, 2023 Am C D G 194