Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Verse: [Cmaj7] Often I am [Cm] upset [G] that I cannot fall in love but I guess[Cmaj7] This avoids
Oogami OS, 19 tháng 03, 2018 A C Cm Cmaj7 Em G 2,735
[C]I am just a fool to keep on chasing after nothing great [Am]You are just a fool to keep pretend
Vương Thiện, 2 tháng 08, 2018 Am C F G G/b 1,006
There [E]once was a bittersweet man and they called him, "[G#7]Lemon Boy" He was [A]growing in my g
Chau Lai, 16 tháng 12, 2018 A Am6 B C#m E F#m G#7 929
[D] [Dadd9] [Bm7] [G] [D] This [Dadd9]is erosion [Bm7] Grinding up [G]rocks with your molars
\/\/ Δ | |, 8 tháng 01, 2019 A Bm Bm7 D Dadd9 G 355
Verse: [D] [A7]Cycling [C7]downtown Thought the [G]fresh air would pick me [D]up Up up and [A
Tấm, 26 tháng 06, 2019 A7 C7 D G 156