Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.

Thông tin nghệ sĩ

Verse: [Cmaj7] Often I am [Cm] upset [G] that I cannot fall in love but I guess[Cmaj7] This avoids
Oogami OS, 19 tháng 03, 2018 A C Cm Cmaj7 Em G 2,194
[C]I am just a fool to keep on chasing after nothing great [Am]You are just a fool to keep pretend
Vương Thiện, 2 tháng 08, 2018 Am C F G G/b 749
There [E]once was a bittersweet man and they called him, "[G#7]Lemon Boy" He was [A]growing in my g
Chau Lai, 16 tháng 12, 2018 A Am6 B C#m E F#m G#7 484
[D] [Dadd9] [Bm7] [G] [D] This [Dadd9]is erosion [Bm7] Grinding up [G]rocks with your molars
\/\/ Δ | |, 8 tháng 01, 2019 A Bm Bm7 D Dadd9 G 229
Verse: [D] [A7]Cycling [C7]downtown Thought the [G]fresh air would pick me [D]up Up up and [A
Tấm, 26 tháng 06, 2019 A7 C7 D G 71