Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Gọi là Phúc

Đóng góp thông tin
♪ Lyrics [C]Lê đôi chân lãng [G]du bơ vơ Một [Am]sáng ngu ngơ tìm [F]ai nghe chuyện đời [C]ta Tho
Bình Nguyễn, 7 tháng 01, 2018 Am C C7 Dm Dm7 Em Em7 F Fmaj7 G 5,960