Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

ST Sơn Thạch 365

Đóng góp thông tin
1. [G]Nơi màn đêm bao trùm lên là những nỗi nhớ [Em]Mưa rơi nhiều thêm anh tự hỏi rằng đến bao giờ
Vương Thiện, 29 tháng 12, 2017 C D Em G 3,247