Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Tùng Acoustic

Đóng góp thông tin
Tôi đã gặp [Dadd9]cô đơn Dưới ánh đèn [A/C#]đêm Dòng người bước qua vội [Dadd9]vàng Từng cảm x
Vương Thiện, 13 tháng 03, 2019 A A/E A/c# Bm7 Dadd9 E Esus4 Fmaj7 G 1,714