Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Màn đêm [Fmaj7]với nỗi nhớ không tên anh đau [Fm6]lắm có biết không em Bởi vì [Am7]ngoài em ra anh
Hien Nguyen, 15 tháng 03, 2020 Am Am7 C7 Fm6 Fmaj7 1,741