Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Cảm xúc đang [F]high bên ai Những lời ngọt [E7]ngào bên tai Con tim anh [Am]trao em hết Chết ngay t
Nguyễn Thị Dung, 15 tháng 03, 2023 Am E7 F G 274