Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Alocos Nguyen

Đóng góp thông tin
[F]...Những kí ức hôm qua ai xé ra làm [Em]đôi mà đôi môi hôm nay chẳng nói ra thành [Dm]lời Quay đ
Phương Thảo, 27 tháng 12, 2022 C Dm Em F 586