Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Tessa Violet

Đóng góp thông tin
Capo 2 [C]I can't focus on what [Em]needs to get done [Am]I'm on notice, hoping [F]that you don'
Nhật Võ, 20 tháng 08, 2018 Am C Em F G 15,247
Verse1 [C] You're fire, [Am]you're proud [C] But you're cold when it counts, [
NDCT, 27 tháng 08, 2017 Am C C6 C7 Caug E F Fm 824
You call me [C] up [G] say that you been busy but [Dm]something made you just reach [F]out and
Molly, 11 tháng 12, 2018 C Dm F G 517
Verse1: [Bm]I put my foot in my mouth [A]again [Em]I hope they still want to be my [G][F#m]friends
lichitho, 21 tháng 10, 2019 A Bm Em F#m G 235