Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Gm]Có nhiều người gặp tôi là hỏi liền [F]ngay câu: 'Bao lâu nay sao thấy cô đơn lẻ [Gm]bóng hoài?
Phước Nguyễn, 8 tháng 09, 2019 A# Cm F Gm 1,448
1. [A]Có những khó khăn thử thách[E] khiến cho con mệt [F#m]mỏi [A]Chính lúc ấy con gục ngã[E] và
Nam Hoàng, 23 tháng 08, 2017 A B C#m D E F# F#m G G#m 1,161