Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[C]Thanh Xuân là những tháng năm rong [D]chơi cùng nhau . Thời gian mai sau có biết [Bm]trôi về đâu
Phương Thảo, 17 tháng 12, 2022 Bm C D Em 508