Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Chiều hôm [Dm]ấy anh gặp em ở một [G]nơi người đông rất [Em]đông [Am] Từ hôm [Dm]ấy trong lòng anh
Duy Võ, 16 tháng 12, 2022 A7 Am C Dm Em F Fm G 944