Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Verse 1 When my [Gmaj7]heart is beating for[B7] you That’s when I[G7] lose my [A7]control When m
Kenma, 7 tháng 12, 2022 A7 Am7 B7 Bbm7 Bm7 C#m7b5 Cmaj7 E7 G/b G7 Gmaj7 534