Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Giờ này mặt trời của [F]anh đã là [Fm6]ai Vì giờ này trong trái [Em]tim em là [Asus4]anh Và rồi ng
Duy Võ, 10 tháng 07, 2018 Asus4 C Dm E7 Em F Fm6 G 61,953
[F] Mình từng nghe thấy tí tách mưa [G7] rơi trên cỏ xanh [C]Mình từng nghe thấy tiếng trống thân[F
nekoshirowithme, 19 tháng 06, 2017 Am Bb C Dm F G7 6,535