Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin nghệ sĩ

Nhật Quân

Báo lỗi / Góp ý
Tôi ở nơi đây, có những ngày gió nóng Ngồi nhớ thương em, phơi áo mộng chiều xư
Vuong Thien, 19 tháng 06, 2017 A A7 Bm D Em Em7 G 109