Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Am]..Vùi chôn tất cả, thật là khó khi phải đặt dấu chấm [F]hết cho bài hát anh đang viết. Và rời x
Dương Hoàng, 17 tháng 06, 2017 Am Dm E7 Em F G 1,204