Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Bm]Get me oh [G] Get me [A]oh [D]oh [Bm]I see the [G]light inside your eyes You make me feel [
Konobaka, 10 tháng 06, 2017 A Bm D G 11,390
[Bm]Trying to [Gmaj7]forget you [D]I'm all alone [A] in a ghost town [Bm] There's a beautiful [Gm
Hoàng, 8 tháng 11, 2017 A Bm D Dmaj7 Em G Gmaj7 2,889