Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Verse1: [C]You say you'll be down in [Em]5 The smell of your [F]perfume is floating down the stair
Nguyễn Thành Long, 4 tháng 10, 2018 Am Bb C Dm Em F Fm G 3,953
[G]Do you love the [Em]rain, does it make you [C]dance When you're drunk with your [G]friends at a
Duy Võ, 5 tháng 10, 2019 Bm C Em G 3,395
Verse [G]Grandma and grandpa painted a picture Of [Em]65 years in one little house [C]More than a
Linh, 28 tháng 05, 2017 C D Em G 971