Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Một phút yêu [C] thương, gửi cho người Là một phút đau [G/B
Đặng Trọng Hùng, 27 tháng 03, 2018 Am B Bm C D E Em G G/b 2,281