Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Mái hiên đầy [G]mưa rơi vội rơi, ta ngồi [D]bên Đương Hồ Trắng đen cùng [Em]đan xen vào nhau vì đườ
Đá Tảng, 24 tháng 04, 2017 Am Am7 Bm C D Em G G7 1,356