Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Katelyn Tarver

Đóng góp thông tin
Verse [F]I know you've got the best [Am]intentions [Cmaj7] Just trying to find the right words to
hav_2701, 23 tháng 04, 2017 Am C Cmaj7 F G 2,618
I [G]told you [D]my heart's leaning [C]towards you, a little more than I knew [G]something was [D]sc
chalalala, 15 tháng 03, 2019 Am C D Em G 224