Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Verse1 It was [F]great at the very [Am]start [G]Hand on each [Em]other Couldn't [F]stand to be
Liễu Lan Anh, 8 tháng 04, 2017 Am C Em F G 18,390
Intro: [Am]One, one, one... Verse1: [Am]Talkin' in my sleep at night Makin' myself [G] crazy
Dung Bui, 17 tháng 04, 2018 Am F G 3,998
Verse 1: [Em] You call [D] me all friendly [G] Tellin' me how [C] much you miss [Em] me That's
Kristina Nguyen, 20 tháng 01, 2018 Bm C D Em G 3,566
[Am]Here, where the sky's [F]falling I'm [C]covered in [G]blue [Am]I'm running and I'm [F]crawling
Phước Thống, 11 tháng 10, 2018 Am C Dm Em F G 2,865
Verse 1: Did a full one-[Dm]eighty, [Am]crazy [Fmaj7]Thinking about the way I [C]was Did the [G]h
Bò Sữa Ngoan, 12 tháng 03, 2020 Am C Dm Fmaj7 G 1,427
Verse 1: [Em] I've always been the [G]one to say the first goodbye [Cmaj7] Had to love and lose
henrimoly, 29 tháng 04, 2020 Bm C Cmaj7 D Em G 114
Verse1 [Am]Common love isn't for us [F]We created somethin' phenomenal Don't you ag[C]ree, don't
henrimoly, 29 tháng 04, 2020 Am C F G 110
Verse [Em] I never [C]thought that I would [Am]find a way [D]out [Em] I never [C]thought I'd hear
henrimoly, 29 tháng 04, 2020 Am C D Em 69