Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Phan Hoàng Thúy Vy

Đóng góp thông tin
[Asus2]Tôi thường nghe họ kể về những [E7]ngày mưa Ngày mà [F#m7]tôi còn đang say sưa ... [Dsus4]B
SonicQ12, 15 tháng 02, 2017 A Amaj7 Asus2 Asus4 C#m7 D Dsus4 E E7 F#m7 3,524
Lời 1: [C]...Tháng 6 năm nay chúng ta vừa [G]tròn 1 năm... [Am]Không phải bên nhau hay là về [Em
Nguyễn Thành Luân, 4 tháng 03, 2017 Am C Em F G 1,565