Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[D]Chén nước đặt xuống là lúc câu chuyện được bắt đầu [F#m]Hà nội của bố hiện lên vơ
viphuoclm, 28 tháng 12, 2016 A A7 Bm D F#m G 7,424
[C]Ai biết trước được [G]chữ ngờ Chuyện đời đâu có đẹp được [G]như thơ Qua một đêm [Am]tất cả thàn
Chau Lai, 19 tháng 09, 2019 Am C Em F G 2,986
[Am]8 tiếng, [Dm]tan ka, [F]vác xác thân mệt [Am]mỏi về nhà. [Am]Quấn điếu [Dm]Ganja, [F]mơ màng bu
TieuQuaiLangThang, 13 tháng 11, 2020 Am Dm E Em F G 2,108
Verse [Em]Có những lúc ta đi chung [D]con đường [Em]Có những lúc ta vô tình [D]kề bước cùng [Em]nh
Hannie, 16 tháng 09, 2021 B7 Bm C D E Em Esus4 G 2,088