Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Triệu Chiếu

Đóng góp thông tin
(Capo 2) C Em F G 当你老了 头发白了 睡意昏沉 C Em F G 当你老了 走不动了 炉火旁打盹 回忆青春
jianqiang172, 7 tháng 04, 2016 57,784
Lúc mẹ [C] già đi Bạc phơ [Em] tóc mây Chìm [F] vào giấc [G] say Lúc mẹ [C] già đi Chầm chậm [E
Dương Minh Đức, 9 tháng 05, 2018 Am C Dm Em F G 1,171