Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin nghệ sĩ

Triệu Chiếu

Báo lỗi / Góp ý
(Capo 2) C Em F G 当你老了 头发白了 睡意昏沉 C Em F G 当你老了 走不动了 炉火旁打盹 回忆青春
jianqiang172, 7 tháng 04, 2016 38,819