Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Verse 1: Not tryna be [Am] indie Not tryna be [F] cool Just tryna be [C] in this Tell me are [G]
Kristina Nguyen, 13 tháng 09, 2017 Am C F G 20,105
Intro : [E] [F#] [E] [F#] [B] Verse : Cl[E]imb on board, w[F#]e’ll go slow and high tempo. L[E]ight
Nguyễn Bích Ngọc, 25 tháng 03, 2016 B E F# G#m 3,907
[Am]...Nobody said this would be [F]easy [G]...Nobody said this would be [Em]hard [F]...Nobody gav
Phạm Thị Thu, 15 tháng 01, 2019 Am C Dm E7 Em F G 441