Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Thanh Duy Idol

Đóng góp thông tin
Giọng Thanh Duy: Eb - kẹp Capo 1 1. Tận ngay [Bm]trước mắt mà cách [A]xa ngàn phút [G]giây Ngồi kề
Nguyễn Phúc Thanh, 23 tháng 03, 2016 A Bm D Em G 28,714
Tone gốc Bb: Capo 3 [Am]Đừng, đừng vội cất tiếng [C]thở dài Thời gian mãi chẳng [F]trở lại Âu lo mu
nhoznhoznhoz123, 12 tháng 03, 2016 Am C F G 2,978