Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Trần Sỹ Tín

Đóng góp thông tin
ĐK: Chúa yêu trần [G]thế Allelu [Em7]ia đã chết cho [C]đời, Allelu [Am]ia! và [D7]đã sống [G]lại,
uyenthu, 8 tháng 06, 2022 Am B7 C C#9 D D7 Em Em7 G G6 Gm 959