Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Trác Y Đình

Đóng góp thông tin
Intro: [Am] [Em][Am] [Am]Wǒ cóng shān zhōng lái [Am]dài zhe lán huā cǎo [Am]zhǒng zài xiǎo yuán z
dreamer, 19 tháng 10, 2015 Am Em 2,816
[Am]Měi tiáo dàjiē [Am]xiǎo xiàng [Am]měi gèrén de [Dm]zuǐ lǐ [Dm]jiànmiàn dì yī [Am]jù huà [E]
dreamer, 10 tháng 12, 2015 Am Dm E 2,396
[Dm]Người đi đến nay hơn một [Bb]năm xa lìa nhau [C]Anh không nói câu biệt [Dm]ly [Dm]Ngày anh c
Duy Võ, 17 tháng 11, 2018 A7 Bb C Dm Em7b5 F G 626