Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Zunny Trần

Đóng góp thông tin
[Em]Với lấy đôi bàn tay của anh hôm nao [D]Với lấy những nụ hôn ngày nào ta trao [C]Với lấy đi tình
Feb, 23 tháng 07, 2015 C D Em G 5,964