Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Huỳnh Phan Trọng Quỳnh

Đóng góp thông tin
[C]Màn đêm lạnh giá, mùa đông phải chăng [Am]đã qua. [F]Con phố khuya đã vắng bóng người, chỉ còn l
xlzkennyl0, 23 tháng 05, 2015 Am Am7 C Dm Em F G 6,147